Nazywam się Emilia Kacprzyk i jestem wykwalifikowanym trenerem języka angielskiego. Posiadam 20–letnie doświadczenie w nauce języka angielskiego biznesowego i technicznego. Jestem absolwentką Filologii Angielskiej na Uniwersytecie Gdańskim, kształciłam się również na Wydziale Ekonomii na Uniwersytecie Gdańskim.

Jestem wykładowcą i opiekunem merytorycznym studiów podyplomowych na kierunku Business English w Wyższej Szkole Bankowej.

Od 15 lat pracuję w międzynarodowych korporacjach na stanowisku Menadżera Personalnego, na co dzień mając kontakt ze współpracownikami z różnych państw i kultur. Miałam przyjemność prowadzić procesy rekrutacji, wdrażałam standardy HR i tworzyłam nowe spółki na rynku Stanów Zjednoczonych, Chin, Indii czy Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Prowadziłam szkolenia dla struktur handlowych w języku angielskim.

Jestem również wykwalifikowanych Coachem Kariery przygotowującym osoby na różnym etapie życia zawodowego do osiągnięcia sukcesów w ich karierze zawodowej. Pomagam innym określić ich mocne strony, odkryć ukryte umiejętności, określić cele zawodowe i przygotować plan działania umożliwiający osiągnięcie założonych celów. I wszystko to prowadzę również w języku angielskim, w tym przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej.

 

//www.couchenglish.pl/wp-content/uploads/2019/09/em.jpg
//www.couchenglish.pl/wp-content/uploads/2019/09/charles-rRWiVQzLm7k-unsplash.jpg

 

Umiejętność współpracy z ludźmi, wydobywania ich potencjału, pracy nad pewnością siebie i przełamywaniem barier, szlifowałam również na Studiach Podyplomowych z Job Coachingu na Uniwersytecie SWPS, a powyższe umiejętności potwierdziłam zdobywając tytuł certyfikowanego Coacha ICF największej ogólnoświatowej organizacji coachingowej.

Moja znajomość języka angielskiego poparta jest zatem długoletnią wiedzą biznesową pozyskaną w pracy zawodowej, dzięki czemu ucząc i dyskutując ze swoimi klientami bazuję na swoim doświadczeniu, a nie wiedzy teoretycznej

Wywodzę się z korporacji, a to oznacza, że zajęcia prowadzę efektywnie pracując na metodzie Zarządzania przez Cele, która pozwala na definiowanie i realizowanie konkretnych, ambitnych, ale oczywiście osiągalnych celów.

Jednocześnie przede wszystkim zależy mi na zadowoleniu i postępach w nauce Klienta, dlatego też zajęcia prowadzone są w miłej i przyjaznej atmosferze, a tematy i materiały są zawsze dopasowane do zainteresowań i potrzeb studenta.

Jako że moją pasją jest obszar Human Relations, czyli ludzie wiem jak ważne jest dostosowanie sposobu zajęć do danej osoby, jej osobowości, temperamentu i tempa pracy, dlatego zawsze dobieram metodę nauki najbardziej skuteczną dla danej osoby. Dla zwiększenia efektywności i atrakcyjności zajęć wykorzystuję zróżnicowane materiały dydaktyczne.

Kursy dla firm

Kursy prowadzone są w grupach zamkniętych. Dla zapewnianie efektywności i możliwości wypowiedzi wszystkich uczestników kursu, kursy prowadzone są w grupie do 7 osób.

Kursy indywidualne

Kursy indywidualne prowadzone są w małych grupach – do 3 osób, co zapewnia przestrzeń na wypowiedź i wymianę doświadczeń każdemu uczestnikowi kursu.

Rozmowa kwalifikacyjna

Znając proces rekrutacji w różnych firmach i korporacjach, pomogę Ci przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej odpowiadając na potrzeby Twojego przyszłego pracodawcy.