Accounting English

język angielski w księgowości


Szkolenie „Accounting English – język angielski w księgowości przeznaczone jest dla księgowych, głównych księgowych, audytorów, dyrektorów finansowych i wszystkich, którzy chcą poszerzyć zakres swojego słownictwa z dziedziny księgowości oraz nabrać swobody w mówieniu o finansach firmy.

Celem szkolenia jest wykształcenie umiejętności językowych potrzebnych do swobodnej rozmowy z pracodawcami, współpracownikami i klientami na temat finansów, księgowości, podatków; prowadzenia korespondencji związanej z księgowością; sporządzania, analizowania i omawiania dokumentów finansowych w języku angielskim. Dzięki elementom zagadnień międzykulturowych, uczestnicy szkolenia nauczą się skutecznej współpracy i pokonywana różnic międzykulturowych w kontaktach służbowych z przedstawicielami innych kultur i krajów. Zajęcia w formie warsztatowej – nauka słownictwa z dziedziny księgowości poprzez dyskusje, analizę dokumentów finansowych, wymianę doświadczeń i opinii, rozwiązywanie zadań i wyzwań z zakresu finansów. Kurs prowadzony w małych grupach, aby zapewnić możliwość swobodnej konwersacji i praktyki w użyciu języka (grupy do 5 osób).

Każdy uczestnik otrzymuje materiały obejmujące treści przekazywane w trakcie szkolenia:

 • Prezentacje
 • Lista słówek z przykładami zastosowań
 • Feedback trenera

Poziom kursu: B1 i B2 (osobne grupy)
Gdzie: Online (Zoom)
Kiedy: Kurs trwa 4 miesiące - 4 spotkania w miesiącu (po 60 minut).
Ile: 1600 PLN brutto

Zakres

kursu


Temat Czas trwania Zakres tematyczny
Wstęp do księgowości 2h Zawody i obowiązki pracowników księgowości; Międzynarodowe zasady prowadzenia księgowości; Kreatywna księgowość; Wyrażanie poparcia i sprzeciwu.
Dokumenty i wskaźniki finansowe 4h Analiza bilansu firmy; Analiza rachunku zysku i strat; Obliczanie i analiza wskaźników finansowych; Interpretacja rachunku przepływów pieniężnych.
Księgowość podatkowa 4h Wstęp do systemów podatkowych; Obliczenia podatkowe; Metody amortyzacji; Planowanie i racjonalizacja podatkowa.
Audyt księgowy 2h Audyt wewnętrzny i zewnętrzny; Zadania audytorów; Raport z audytu i zalecenia pokontrolne.
Księgowość zarządcza 4h Zarządzanie przepływem gotówki; Zasady i sposoby budżetowania; Przyszłość księgowości.
Inwestycje finansowe 2h Inwestycje transgraniczne; Różnice w praktykach księgowych; Wpływ globalizacji na księgowość.

Wypełnij

Zgłoszenie


  Osoba uczestnicząca w kursie

  Twój adres

  Jaki poziom angielskiego reprezentujesz?

  Czy potrzebujesz fakturę wystawioną na firmę?

  Dane adresowe firmy

  Wypełnij tylko, jeśli potrzebujesz fakturę na firmę.

  Krótkie pytanie na koniec

  Z jakiego źródła dowiedzieliście się Państwo o kursie?

  Przeczytałem Regulamin zgłaszania uczestnika i akceptuję go.
  Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych w formularzu danych osobowych w zakresie niezbędnym do obsługi logistycznej zgłoszenia, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
  Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych w celach informowania mnie o nowościach, promocjach i innych działaniach związanych z przedmiotem szkolenia, w tym na otrzymywanie informacji handlowych na podany w formularzu adres e-mail, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

  Informacje o administratorze oraz o przetwarzaniu moich danych osobowych, Regulamin zgłaszania uczestnika