English for

Health and Safety


4 - miesięczny kurs online przeznaczony dla osób pełniących funkcje wewnętrznych i zewnętrznych służb BHP, inspektorów BHP, audytorów BHP, kadry kierowniczej związanej z zarządzaniem bezpieczeństwem, szkoleniowców BHP, pracowników odpowiedzialnych za ochronę przeciwpożarową, ochronę środowiska, pomoc przedmedyczną oraz wszystkich zainteresowanych zagadnieniami Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz ochrony środowiska, którzy pracując w środowisku międzynarodowym, posługują się językiem angielskim w kontaktach z klientami, współpracownikami i pracodawcami.

Celem szkolenia jest wykształcenie umiejętności językowych potrzebnych do: opracowywania, wdrażania i doskonalenia systemów zarządzania BHP z użyciem języka angielskiego, prowadzenia szkoleń i prezentacji z zakresu BHP, sporządzania dokumentacji z zakresu BHP, prowadzenia korespondencji w języku angielskim.

Dzięki elementom szkoleń międzykulturowych, uczestnicy szkolenia nauczą się skutecznej współpracy i pokonywana różnic międzykulturowych w kontaktach służbowych z przedstawicielami innych kultur i krajów. Zajęcia w formie warsztatowej – nauka słownictwa związanego z BHP poprzez dyskusje, wymianę doświadczeń i opinii, rozwiązywanie zadań problemowych w kontekście BHP. Kurs prowadzony w małych grupach, aby zapewnić możliwość swobodnej konwersacji i praktyki w użyciu języka (grupy do 5 osób).

Każdy uczestnik otrzymuje materiały obejmujące treści przekazywane w trakcie szkolenia:

 • Prezentacje
 • Lista słówek z przykładami zastosowań
 • Feedback trenera

Poziom kursu: B1 i B2 (osobne grupy)
Gdzie: Online (Zoom)
Kiedy: Kurs trwa 4 miesiące - 4 spotkania w miesiącu (po 60 minut).
Ile: 1600 PLN brutto

Zakres

kursu


Temat Czas trwania Zakres tematyczny
Podstawy BHP 2h Podstawowe słownictwo związane z bezpieczeństwem i higieną pracy; Omówienie podstawowych zasad BHP; Najważniejsze rodzaje sprzętu ochrony osobistej; Wstęp do szkolenia BHP.
Zagrożenia w miejscu pracy i ocena ryzyka 3h Rodzaje zagrożeń w miejscu pracy; Zapobieganie wypadkom i środki kontrolne; Formularz oceny ryzyka; Opisywanie trendów i użycie danych statystycznych.
Pierwsza pomoc 3h Części ciała i obrażenia najczęściej występujące w miejscu pracy; Zasady pierwszej pomocy; Wyposażenie apteczki zakładowej; Opis najczęstszych uszkodzeń narzędzi i sprzętu.
Raporty z wypadków i nagłych zdarzeń 2h Opis wypadków i nagłych zdarzeń; Wywiad z ofiarami i świadkami wypadków; Formularz sprawozdania z wypadku.
Bezpieczeństwo przeciw pożarowe 2h Rodzaje zagrożeń pożarowych i znaki ostrzegawcze; Procedury przeciw pożarowe; Sprzęt przeciw pożarowy; Szkolenie przeciw pożarowe.
Praca na wysokości 2h Rodzaje zagrożeń związanych z praca na wysokości; Procedury bezpieczeństwa związane z pracą na wysokości; Sprzęt ochrony osobistej w pracy na wysokości; Opis wymiarów i ilości.
Inne zagrożenia 2h Zasady ergonomii w miejscu pracy; Zagrożenie hałasem i wibracją w miejscu pracy; Audyt bezpieczeństwa; Udzielanie rekomendacji w celu zwiększenia bezpieczeństwa w miejscu pracy.

Wypełnij

Zgłoszenie


  Osoba uczestnicząca w kursie

  Twój adres

  Jaki poziom angielskiego reprezentujesz?

  Czy potrzebujesz fakturę wystawioną na firmę?

  Dane adresowe firmy

  Wypełnij tylko, jeśli potrzebujesz fakturę na firmę.

  Krótkie pytanie na koniec

  Z jakiego źródła dowiedzieliście się Państwo o kursie?

  Przeczytałem Regulamin zgłaszania uczestnika i akceptuję go.
  Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych w formularzu danych osobowych w zakresie niezbędnym do obsługi logistycznej zgłoszenia, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
  Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych w celach informowania mnie o nowościach, promocjach i innych działaniach związanych z przedmiotem szkolenia, w tym na otrzymywanie informacji handlowych na podany w formularzu adres e-mail, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

  Informacje o administratorze oraz o przetwarzaniu moich danych osobowych, Regulamin zgłaszania uczestnika