//www.couchenglish.pl/wp-content/uploads/2017/09/daria-shevtsova-k_RYBedEvDw-unsplash.jpg

Kursy skierowane są do osób, które używają lub planują używać języka angielskiego w pracy.

Kursy koncentrują się na procesach i obszarach występujących w zarządzaniu przedsiębiorstwem. W trakcie kursu Klient nabywa wiedzę specjalistyczną i typowe słownictwo, które podnoszą orientację w różnych obszarów funkcjonowania przedsiębiorstw tj. finanse, marketing, logistyka czy prawo. Kursy dopasowane są do potrzeb i branży klienta, ale prowadzone są również w grupach z różnych środowisk zawodowych, aby umożliwić wymianę różnorodnych doświadczeń. W przypadku kursu indywidualnego tematyka dopasowana jest do branży i potrzeb klienta.

W trakcie zajęć, które skoncentrowane są na praktycznym użyciu języka angielskiego przez Klienta, nabywa on umiejętności swobodnego komunikowania, dialogu, wymiany doświadczeń w języku angielskim, do dalszego swobodnego użycia angielskiego w pracy, zespołach, w biznesie, w środowisku międzynarodowym.

Kurs jest realizowany w kilku formach:

 • Kurs indywidualny
  (czas trwania: 9 miesięcy)
 • Kurs grupowy
  (max do 6 osób; czas trwania: 9 miesięcy)
 • Kurs grupowy MINI
  (grupy 3 - osobowe; czas trwania: 9 miesięcy)
 • Kurs grupowy booster
  (max do 6 osób; czas trwania: 4 miesiące)
Temat Czas trwania Zakres tematyczny
Procesy biznesowe 3 Procesy biznesowew róznych branżach; Procesy w firmach produkcyjnych; Procesy w firmach usługowych; Wasza rola w organizacji, cele i zadania; Pitch - jak opowiedzieć o sobie, swoich zadaniach i osiągnięciach
Nowe trendy w biznesie 2 Automatyzacja i digitalizacja; Nowe formy współpracy; Rola AI w rozwoju biznesu
Kolory organizacji 2 Ewolucja zarządzania biznesem; Specyfika zarządzania i komunikacji zależna od koloru organizacji; Turkusowe organizacje - specyfika i zastosowanie
Zarządzanie projektami 2 Proces zarządzania projektami; Cykl życia projektu i role w projekcie; Metodyki zarządzania projektami; Waterfall a agile
Wdrażanie nowych produktów 3 Etapy NPI; Różnice i podobieństwa procesu NPI w zależności od typu produktu i klienta; Rola poszczególnych działów w procesie NPI; Rola R&D w procesie NPI
E-commerce 2 Prowadzenie biznesu offline vs. Online; E - commerce - specyfika; Nowe trendy w e- commerce
Spotkanie biznesowe 2 Ustalenie i organizacja spotkania, w tym komunikacja mailowa; Rozpoczęcie spotkania - cel, agenda, zasady spotkania; Moderacja spotkań; Podsumowywanie, zadawanie pytań w trakcie spotkań biznesowych

Wypełnij

Zgłoszenie


  Osoba uczestnicząca w kursie

  Twój adres

  Jaki poziom angielskiego reprezentujesz?

  Czy potrzebujesz fakturę wystawioną na firmę?

  Dane adresowe firmy

  Wypełnij tylko, jeśli potrzebujesz fakturę na firmę.

  Krótkie pytanie na koniec

  Z jakiego źródła dowiedzieliście się Państwo o kursie?

  Przeczytałem Regulamin zgłaszania uczestnika i akceptuję go.
  Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych w formularzu danych osobowych w zakresie niezbędnym do obsługi logistycznej zgłoszenia, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
  Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych w celach informowania mnie o nowościach, promocjach i innych działaniach związanych z przedmiotem szkolenia, w tym na otrzymywanie informacji handlowych na podany w formularzu adres e-mail, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

  Informacje o administratorze oraz o przetwarzaniu moich danych osobowych, Regulamin zgłaszania uczestnika