//www.couchenglish.pl/wp-content/uploads/2020/04/avel-chuklanov-DUmFLtMeAbQ-unsplash.jpg

Kursy online prowadzone są w małych grupach – do 4 osób, co zapewnia przestrzeń na wypowiedź i wymianę doświadczeń każdemu uczestnikowi kursu.

Kursy skierowane są do osób, które używają lub planują używać języka angielskiego w pracy, w wybranej dziedzinie zawodowej.
Kursy koncentrują się na procesach i słownictwie występujących w wybranej dziedzinie zawodowej. W trakcie kursu Klient nabywa wiedzę specjalistyczną, która umożliwia codzienne posługiwanie się językiem angielskim w swoim obszarze biznesowym.

Kursy łączą w sobie poznanie fachowego słownictwa, jak również możliwość wymiany wiedzy z lektorem mającym praktyczne doświadczenie w wybranej dziedzinie biznesowej.

Kurs English for trainers – kurs dla osób prowadzących szkolenia umożliwiający poznanie typowych zwrotów i konstrukcji używanych w prowadzeniu szkoleń. Kursy online trwające 4 miesiące. Tematyka kursu obejmuje typowy proces szkoleniowy tj. autoprezentacja, techniki interesującego rozpoczęcia, ice breakery, ćwiczenia z wykorzystaniem metody 6P, udzielanie informacji zwrotnej.

Kurs English for coaches – kurs dla osób prowadzących sesje coachingowe umożliwiający poznanie typowych zwrotów i konstrukcji używanych w procesie coachingu. Kursy online trwające 4 miesiące. Tematyka kursu obejmuje typowy proces coachingowi tj. ustalenie zasad współpracy, definiowanaie celu, narzędzie używane w coachingu (m.in. GROW, koło życia, piramida Diltsa) , udzielanie informacji zwrotnej.

Kurs English for HR – kurs o tematyce związanej z rekrutacją, programem onboardingu, rozwojem pracowników, zarządzaniem talentami, systemami wynagrodzeń. Kurs trwający 3 miesiące i skoncentrowany na poznaniu typowego słownictwa z obszaru HR.

Kurs skierowany do osób pracujących w obszarze Human Resources, czy studentów kierunków związanych z zarządzaniem zasobami ludzkimi czy psychologią.

Kurs English for Personnel Administration – kurs o tematyce związanej z prawem pracy i dokumentacją kadrową. Kurs trwający 3 miesiące i skoncentrowany na poznaniu typowego słownictwa z obszaru twardego HR, w tym konstrukcji używanych w języku prawniczym przy tworzeniu umów i innych dokumentów.

Kurs skierowany do osób pracujących w obszarze administracji personalnej, czy studentów kierunków związanych z zarządzaniem zasobami ludzkimi.

Kurs English for Managers – kurs o tematyce związanej z zarządzaniem zespołem tj. zarządzanie zmianą, narzędzia coachingowe w pracy menadżera czy zarządzanie konfliktem.

Kurs trwający 4 miesiące i skoncentrowany na poznaniu typowego słownictwa i zwrotów używanych w zarządzaniu zespołem. Umożliwia udoskonalenia swoich umiejętności liderskich dzięki zaprojektowanym praktycznym ćwiczeniom typowym dla pracy menadżera.

Kurs English for Admin – kurs o tematyce związanej z prowadzeniem zadań administracyjnych i rozmów biznesowych typowych dla osób pracujących w obszarze Administracji.

Kurs trwający 3 miesiące i skoncentrowany na poznaniu typowego słownictwa i zwrotów używanych w korespondencji osobistej, telefonicznej czy mailowej.