English for

Scrum Masters


Trwający 4 miesiące kurs online, przeznaczony dla SCRUM MASTERÓW chcących prowadzić facylitację i współpracować z interesariuszami, używając języka angielskiego. Kurs prowadzony wspólnie przez doświadczonego SCRUM MASTERA, Agile coacha z cerrtyfikacją ICC oraz coacha ICF (ACC), trenera biznesu z 15 – letnim doświadczeniem w biznesie (HR) i lektora Business English.

Celem kursu jest nabycie wiedzy z zakresu typowych zwrotów i struktur używanych w procesie prowadzenia spotkań scrumowych, promowania kultury Agile w organizacji oraz opanowanie umiejętności używania ich w praktyce (w trakcie zajęć będziemy przeprowadzać przykładowe spotkania po angielsku). Zajęcia odbywają się w formie szkolenia i łączą część teoretyczną z praktyczną, dyskusją oraz próbkami spotkań (m.n. omówienie wizji produktu z PO czy przeprowadzenie mini szkolenia dla organizacji). Istnieje możliwość rozszerzenia zakresu kursu o indywidualne konsultacje, uwzględniające ocenę kompetencji językowych oraz stworzenie indywidualnej matrycy kompetencji. Kurs jest prowadzony w małych grupach w celu zapewnienia możliwości swobodnej konwersacji i praktyki w użyciu języka (grupy do 6 osób).

Każdy uczestnik otrzymuje materiały obejmujące treści przekazywane w trakcie szkolenia:

 • Prezentacja
 • Lista słówek z pytaniami, zwrotami używanymi w SCRUM
 • Lista pytań i zwrotów z live’ów (a zatem używanych przez uczestników)

Poziom kursu: B2
Gdzie: Online (zoom)
Kiedy: Kurs trwa 4 miesiące - 4 spotkania po 60 minut w miesiącu
Ile: 1850 PLN brutto

Zakres

kursu


Temat Czas trwania Zakres tematyczny
Budowanie świadomości Agile w organizacji 1h Rozumienie, kutura i manifesto Agile, Agile językiem korzyści - prezentacja przed interesariuszami, panel dyskusyjny - pytania od publiczności
Pierwsze spotkanie z zespołem 2h Wartości SCRUM, autoprezentacja, Expose Scrum Mastera, zebranie oczekiwań, ustalenie kontraktu
Facylitacja spotkań 2h Przedstawianie celu i agendy spotkania, Ice breakery i energizery, podsumowywanie spotkań, sztuka zadawania pytań
Spotkanie z Product Ownerem 2h Budowanie relacji, omówienie wizji produktu, odpowiedzialność PO i SM
Udzielanie informacji zwrotnej 2h Udzielanie informacji zwrotnej, reagowanie na trudne sytuacje w informacji zwrotnej, modele pozytywnej i negatywnej informacji zwrotnej
Sprint Planning 2h Określenie celu Sprintu, tworzenie user story, planowanie, wspieranie zespołu w tworzeniu planu Sprintu, negocjacje backlogu z PO
Daily Scrum 1h Moderacja spotkania, techniki wspierające, daily SCRUM w praktyce - podsumowanie i planowanie pracy
Sprint review 2h Przedstawienie celu i agendy spotkania, praca z PO: Podsumowanie sprintu - wyniki, długi technologiczne, zarządzanie interesariuszami podczas spotkania
Sprint retrospective 2h Otwarcie i zamknięcie spotkania, zbieranie pomysłów, przygotowanie planu wdrożenia usprawnień, przykładowe scenariusze retrospektywy, utrzymanie atmosfery zaufania w trakcie spotkania

Wypełnij

Zgłoszenie


  Osoba uczestnicząca w kursie

  Twój adres

  Jaki poziom angielskiego reprezentujesz?

  Czy potrzebujesz fakturę wystawioną na firmę?

  Dane adresowe firmy

  Wypełnij tylko, jeśli potrzebujesz fakturę na firmę.

  Krótkie pytanie na koniec

  Z jakiego źródła dowiedzieliście się Państwo o kursie?

  Przeczytałem Regulamin zgłaszania uczestnika i akceptuję go.
  Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych w formularzu danych osobowych w zakresie niezbędnym do obsługi logistycznej zgłoszenia, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
  Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych w celach informowania mnie o nowościach, promocjach i innych działaniach związanych z przedmiotem szkolenia, w tym na otrzymywanie informacji handlowych na podany w formularzu adres e-mail, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

  Informacje o administratorze oraz o przetwarzaniu moich danych osobowych, Regulamin zgłaszania uczestnika