Czas trwania: 2 dni, miejsce: szkolenie online (zoom), godziny: 9.00 – 15.00, 2 WERSJE JĘZYKOWE – SZKOLENIE W JĘZYKU POLSKIM LUB ANGIELSKIM.

CELE SZKOLENIA
 • Poznanie aspektów wpływających na definiowanie kluczowych dla firmy kompetencji
 • Poznanie zasad definiowania i opisywania kompetencji, dobierania kompetencji do stanowiska, zespołu, zadań, obowiązków
 • Zrozumienie znaczenia culture fit w definiowaniu kompetencji ogólnofirmowych i zespołowych
 • Poznanie zasad projektowania matryc kompetencji i określania skali pomiaru kompetencji
 • Zgłębienie koła kompetencji – w ramach projektowania ścieżek kariery
KORZYŚCI PŁYNĄCE Z UDZIAŁU W SZKOLENIU
 • Dowiesz się jakie aspekty brać pod uwagę przy definiowaniu kompetencji ogólnofirmowych i zespołowych
 • Dowiesz się jak definiować kompetencje techniczne (stanowiskowe)
 • Przećwiczysz w praktyce określanie i definiowanie kompetencji miękkich
 • Poznasz proces budowy matryc kompetencji
 • Zaprojektujesz matrycę bazując na rzeczywistym przykładzie
 • Poznasz koło rozwoju zawodowego łączącego kompetencje, preferencje i możliwości rozwoju
 • Zaprojektujesz ścieżki kariery zgodne z kołem kompetencji
DLA KOGO JEST SZKOLENIE?
 • Dla HR Business Partnerów,
 • HR Menadżerów,
 • Specjalistów HR odpowiedzialnych za obszar miękkiego HR
RAMOWY PROGRAM

Blok 1: Matryce kompetencji

 • Czym są kompetencje i jaki jest ich wpływ na projektowanie obszarów HR
 • Modele kompetencji: ogólnofirmowe, menadżerskie, stanowiskowe (techniczne, społeczne, osobiste)
 • Etapy projektowanie modeli kompetencyjnych na poszczególnych poziomach
 • Tworzenie matryc kompetencji – case study: zasady tworzenia matryc – na wybranych przykładzie. Metody definiowania kompetencji na podstawie: stanowiska i zakresu obowiązków, wartości, kultury i oczekiwanych zachowań
 • Definicja kompetencji
 • Skala pomiaru kompetencji
 • Wybór kluczowych kompetencji na wybranych 3 stanowiskach: stanowisko specjalistyczne (core business), stanowisko menadżerskie, stanowisko z funkcji wspierających biznes
 • Stworzenie matrycy kompetencji dla wybranego stanowiska

Blok 2: Ścieżki kariery

 • Zdefiniowanie rodzajów ścieżek kariery
 • Jak połączyć kompetencje z możliwościami rozwoju w firmie
 • Pracownik i menadżer w określaniu planu rozwoju kariery (preferencje vs. możliwości)
 • Projektowanie ścieżek kariery opartych na kompetencjach – warsztat: określenie kompetencji (na danym stanowisku i tożsamych kompetencyjnie), określenie kompetencji (na danym stanowisku i tożsamych funkcjonalnie)
 • Opracowanie planu rozwoju kompetencji
 • Zdefiniowanie kryteriów rozwoju ścieżki kariery

CENA SZKOLENIA: Szkolenie po polsku: opcja 1 - 1100 PLN netto/szkolenie/osoba, opcja 2 - 1200 PLN netto/szkolenie/osoba (w przypadku opcji z indywidualnym mentoringiem (1 spotkanie 60 – minutowe)). Szkolenie po angielsku: opcja 1 - 1300 PLN netto/szkolenie/osoba, opcja 2 - 1400 PLN netto/szkolenie/osoba (w przypadku opcji z indywidualnym mentoringiem (1 spotkanie 60 – minutowe)). Cena szkolenia zawiera: 2 dni szkolenia, materiały (prezentacja i przykład matrycy wypracowanej na warsztatach), indywidualny mentoring (spotkanie 60 – minutowe) w przypadku opcji 2.

  Szkolenie

  Wybierz dodatkową opcję

  Osoba uczestnicząca w szkoleniu

  Twój adres

  Czy potrzebujesz fakturę wystawioną na firmę?

  Dane adresowe firmy

  Wypełnij tylko, jeśli potrzebujesz fakturę na firmę.

  Krótkie pytanie na koniec

  Z jakiego źródła dowiedzieliście się Państwo o szkoleniu?

  Przeczytałem Regulamin zgłaszania uczestnika i akceptuję go.
  Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych w formularzu danych osobowych w zakresie niezbędnym do obsługi logistycznej zgłoszenia, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
  Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych w celach informowania mnie o nowościach, promocjach i innych działaniach związanych z przedmiotem szkolenia, w tym na otrzymywanie informacji handlowych na podany w formularzu adres e-mail, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

  Informacje o administratorze oraz o przetwarzaniu moim danych osobowych, Regulamin zgłaszania uczestnika