Recruiting in English for

Hiring Managers


4 - miesięczny kurs online, dedykowany menadżerom prowadzącym lub planującym prowadzić, procesy rekrutacji w języku angielskim. Celem kursu jest poznanie praktycznego słownictwa związanego z prowadzeniem rekrutacji i nabycie praktycznych umiejętności i swobody w prowadzeniu rozmów rekrutacyjnych po angielsku.

Zajęcia w formie szkolenia – łączące część teoretyczną z praktyczną, z różnorodnymi dyskusjami, dzieleniem się doświadczeniami i symulacjami rozmów rekrutacyjnych.

Kurs prowadzony w małych grupach , aby zapewnić możliwość swobodnej konwersacji i praktyki w użyciu języka (grupy do 6 osób).

Każdy uczestnik otrzymuje materiały obejmujące treści przekazywane w trakcie szkolenia:

 • Prezentacje
 • Lista słówek wraz ze zwrotami używanymi w szkoleniach
 • Lista zwrotów z live’ów (a zatem używanych przez uczestników w trakcie kursu, na bazie symulacji rozmów.)
 • Certyfikat w języku polskim i angielskim

Poziom kursu: B1/B2
Gdzie: online (zoom)
Kiedy: Kurs trwa 4 miesiące - 4 spotkania w miesiącu (po 60 minut)
Ile: 1600 PLN brutto

Zakres

Kursu


Temat Czas trwania Zakres tematyczny
Zgłoszenie zapotrzebowania na nowego pracownika 2h Definiowanie profilu kandydata ; Przygotowanie opisu stanowiska ; Współpraca z Działem HR w celu przeprowadzenia skutecznego procesu rekrutacji ; Jak negocjować warunki zatrudnienia z zarządem
Projektowanie przejrzystego i spójnego procesu rekrutacji 2h Określenie oczekiwań i kryterów dotyczących przebiegu procesu ; Czym jest candidate journey - jak najlepiej zaprojektować skuteczny proces ; Określenie ról i etapów w procesie rekrutacji - co robi rekruter, hiring manager, team
Przygotowanie do procesu rekrutacji 2h Przygotowanie merytoryczne - pytania dopasowane do stanowisska, i kandydata ; Przeprowadzenie oceny kompetencji kandydata ; Jak sprawdzić culture fit i team fit
Prowadzenie procesu rekrutacji 2h Rodzaje wywiadów ; Jak zaprojektować pytania dopasowane do stanowiska i kandydata ; Kiedy zastosować wywiad behawioralny, Assessment Centre, a kiedy zaprojektowa case study ; Projektowanie wywiadu do danego stanowiska
Wywiad behawioralny 2h Cechy wywiadu behawioralnego ; Metoda STAR ; Metoda lejka ; Pytania w wywiadzie behawioralnym ; Wywiad behawioralny w praktyce
Wywiad kompetencyjny 2h jak zaprojektować pytania w wywiadzie kompetencyjnym ; Jak sprawdzić , czy kandydat jest odpowiedzialny, odporny na stres, czy kreatywny - tworzenie pytań ; Wywiad kompetencyjny w praktyce
Budowanie pozytywnego candidate experience 2h czym jest, i co wpływa na candidate experience ; Rola HM i HR w budowaniu pozytywnego wizerunku organizacji ; Pitch - jak mówić o roli, o organizacji, aby dopasować się do potrzeb i motywacji kandydata ; Pitch w praktyce
Negocjacje i informacja zwrotna 2h Dopasowanie warunków zatrudnienia do stanowiska ; Negocjowanie warunków - praktyczne symulacje ; Udzielanie informacji zwrotnej odrzuconemu kandydatowi ; Od akceptacji oferty po pierwszy dzień pracy - to dalej candidate experience

Wypełnij

Zgłoszenie


  Osoba uczestnicząca w kursie

  Twój adres

  Jaki poziom angielskiego reprezentujesz?

  Czy potrzebujesz fakturę wystawioną na firmę?

  Dane adresowe firmy

  Wypełnij tylko, jeśli potrzebujesz fakturę na firmę.

  Krótkie pytanie na koniec

  Z jakiego źródła dowiedzieliście się Państwo o kursie?

  Przeczytałem Regulamin zgłaszania uczestnika i akceptuję go.
  Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych w formularzu danych osobowych w zakresie niezbędnym do obsługi logistycznej zgłoszenia, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
  Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych w celach informowania mnie o nowościach, promocjach i innych działaniach związanych z przedmiotem szkolenia, w tym na otrzymywanie informacji handlowych na podany w formularzu adres e-mail, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

  Informacje o administratorze oraz o przetwarzaniu moich danych osobowych, Regulamin zgłaszania uczestnika