25 czerwca 2021

Kurs dla lektorów angielskiego

Kurs zawierają tematykę, słownictwo używane w praktyce, w biznesie, w środowisku międzynarodowym, m.in. struktury organizacyjne – ich rodzaje, dopasowanie do firmy, działy i ich rola w organizacji; zarządzanie strategiczne z narzędziami używanymi w biznesie tj. zarządzanie przez cele czy zarządzanie kompetencjami.